Prawo energetyczne

prawo energetyczne

Istotnym obszarem specjalizacji kancelarii jest doradztwo z zakresu prawa energetycznego, w szczególności związane z wytwarzaniem i obrotem źródłami energii, takimi jak paliwa ciekłe czy odnawialne źródła energii. Aktualnie świadczymy usługi dla blisko 30 podmiotów z branży energetycznej.

Zajmujemy się doradztwem dla podmiotów zamierzających podjąć działalność koncesjonowaną regulowaną przepisami ustawy prawo energetyczne, a także w sprawach dotyczących aktualizacji, zmiany przedmiotu i zakresu posiadanych już koncesji.

Prowadzimy liczne postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed sądami administracyjnymi, których przedmiotem są zarówno sprawy dotyczące:

  • udzielenia, zmiany, czy też cofnięcia koncesji,
  • zatwierdzania taryf, 
  • kar administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców działających w branży energetycznej.

Kontakt

Wojciech Basiewicz

radca prawny, partner

Telefon

Tel.: + 48 607 535 683

Łukasz Kasprzyk

radca prawny, partner

Telefon

Tel.: + 48 605 212 273

Zobacz także

Aktualności do oferty